Majetkové smlouvy manželů

Potřebujete upravit režim společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů až na výjimky patří veškerý majetek nabytý během trvání manželství. Tento režim lze upravit smlouvou, buď o rozšíření či zúžení společného jmění manželů. Zákon vyžaduje, aby taková smlouva měla formu notářského zápisu.

Připravíme pro vás vhodnou smlouvu, kterou můžete uzavřít během trvání manželství, nebo před jeho uzavřením (předmanželská smlouva). Díky těmto smlouvám minimalizujete riziko sporů po případném zániku manželství.

Nejčastější manželské majetkové smlouvy:

  • vyloučení majetku ze společného jmění manželů (SJM) do výlučného vlastnictví některého z manželů,
  • vypořádání majetku pro případ rozvodu,
  • vložení výlučného majetku jednoho z manželů do SJM
  • předmanželská smlouva (úprava majetkových vztahů v manželství před jeho uzavřením)

Společné jmění manželů

Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, což je zákonný manželský majetkový režim. Součástí společného jmění je až na výjimky (darování či dědictví) veškerý majetek nabytý během trvání manželství, ale zároveň i všechny dluhy vzniklé v této době. Pokud si chcete z jakéhokoliv důvodu nastavit odlišný majetkový režim, v naší notářské kanceláři vám rádi pomůžeme.

Účelem takových smluv, ať už manželských či předmanželských, je řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Vhodně napsaná smlouva například může snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na celou rodinu, ale usnadňuje i složité vypořádání manželů při případném rozchodu.

Nabízíme vám kompletní poradenství a můžeme spolu s vámi vybrat nejvhodnější majetkový režim. Sepíšeme smlouvu a zaneseme ji do Centrální evidence manželských smluv.

Zúžení, rozšíření a oddělení společného jmění v manželství

Pokud se z již nabytého společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů, jedná se o zúžení společného jmění. Opačnou situací je pak rozšíření, kdy se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný. Může jít o případy, kdy jeden z manželů dědí a z dědictví poté učiní společný majetek obou manželů. Pro některé manžele je naopak nejvýhodnější režim odděleného jmění. Když jeden z manželů nabude nějaký majetek, získává ho do svého výlučného vlastnictví. Může s ním nakládat bez souhlasu druhého manžela.


Domluvte si schůzku  hned teď!

Postaráme se o kompletní notářský servis spojený s úpravou společného jmění manželů.

Těšíme se na vás v naší pardubické kanceláři.

+420 601 366 890

jlat.notar@enkcr.cz