Ověření

V naší notářské kanceláři ověřujeme podpisy i listiny

Kdykoliv budete potřebovat ověření svého podpisu, obraťte se na naši notářskou kancelář v Pardubicích. Zajistíme také ověření kopie listin.

Nejčastější notářské služby pro ověření:

  • ověření podpisů (legalizace) včetně ověřování pro zahraničí
  • ověření opisu (kopie) listiny (vidimace) včetně ověřování do ciziny
  • konverze dokumentů

Legalizace neboli ověření podpisu

V naší notářské kanceláři na počkání ověříme, že fyzická osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala, nebo případně uznala podpis na listině za vlastní. Toto ověření vždy vyžaduje přítomnost osoby, jejíž podpis má být ověřen. Tato osoba zároveň musí předložit platný doklad totožnosti. Legalizací podpisu se neověřuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině, ani jejich soulad s právními předpisy.

Vidimace aneb ověření shody kopie listiny s originálem

Listinu k ověření shody s originálem může nechat ověřit kdokoliv. Ověřujeme všechny listiny kromě těch, které jsou z možnosti ověření zákonem vyloučeny. Zákon vylučuje takové listiny, jejichž jedinečnost nelze kopiemi nahradit, například občanský průkaz, pas, směnky, šeky a jiné cenné papíry, technické kresby atd. Nelze také ověřit kopie listin, jež se zcela neshodují s originálem, obsahují doplňky, vsuvky a škrty, což může zeslabit jejich věrohodnost. Vidimace nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.


Domluvte si schůzku  hned teď!

Rádi pro vás ověříme váš podpis i všechny důležité listiny.

Těšíme se na vás v naší pardubické kanceláři.

+420 601 366 890

jlat.notar@enkcr.cz