Notářské úschovy

Notářská úschova chrání všechny účastníky kupní smlouvy

Jste-li prodávající, pomůžeme vám minimalizovat riziko, že vám nebude zaplacena kupní cena v plné výší. A jste-li kupující, neriskujete předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Notářská úschova poskytuje účinnou ochranu pro všechny účastníky kupní či jiné smlouvy. Notář je v této situaci garantem toho, že budou peníze z úschovy vyplacené správné osobě po splnění sjednaných podmínek.

Sepsání kupní smlouvy a provedení notářské úschovy peněz spolu úzce souvisí, a proto je obvykle provádí jedna osoba. Váš notář.

Nejčastější možnosti notářské úschovy:

  • úschova peněz
  • úschova listin

Notářská úschova peněz

Zaplacení kupní ceny nemovitosti nebo jiného majetku se často provádí prostřednictvím notářské úschovy. Je to jednoduché a bezpečné pro obě strany. Kupující předá peníze notáři, většinou jde o stejného notáře, který sepsal kupní smlouvu, protože jsou tyto dvě služby velmi úzce propojeny. Notář peníze převezme do úschovy. A jakmile dojde ke splnění předem definovaných podmínek nebo jiných skutečností, notář peníze vyplatí prodávajícímu.

V případě převodu nemovitostí může být podmínkou pro vyplacení peněz zapsání kupujícího jakožto nového vlastníka do katastru nemovitostí. Ale notářská úschova peněz představuje vhodné zajištění pohledávky i v dalších případech

Úschova listin u notáře

Notářské kanceláře běžně poskytují i službu úschovy listin. V tomto případě jde o vhodné uložení důležitých listin, smluv i jiných dokumentů. Notář může schraňovat všechny vaše listiny, které mají právní význam a mají být v určitý okamžik předané orgánu státní moci.

Uschovejte si u notáře třeba cenné papíry, nebo vyhotovení kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dalšími významnými listinami k uschování u notáře jsou i dokumenty pro případ smrti, nejčastěji pak závěti. Váš notář má povinnost zaevidovat závěť, kterou vám pomůže sepsat, do Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí je pak závěť předaná notáři, který projednává pozůstalost.


Domluvte si schůzku  hned teď!

Postaráme se o kompletní servis pro notářské úschovy peněz i listin.

Těšíme se na vás v naší pardubické kanceláři.

+420 601 366 890

jlat.notar@enkcr.cz