Závěti a pořízení pro případ smrti

Zajistíme veškeré potřebné dokumenty pro případ smrti

Případným budoucím sporům mezi dědici jednoznačně zabrání závěť sepsaná formou notářského zápisu. Originál závěti bude v bezpečí uložený u notáře a kopii elektronicky eviduje Centrální evidence závětí, kterou zaštiťuje Notářská komora České republiky.

V některých zákonem stanovených důvodech může zůstavitel svého potomka vydědit. Probereme s vámi všechny možnosti a pomůžeme s případným prohlášením o vydědění.

Nejčastější notářské služby pro případ smrti:

  • závěť
  • vydědění
  • povolání správce pozůstalosti,
  • povolání vykonavatele závěti
  • smlouva o zřeknutí se dědického práva či práva na povinný díl

Závěť jako zodpovědné naložení s majetkem pro případ smrti

Závěti a další pořízení pro případ smrti umožní upravit okruh dědiců a významně minimalizují riziko vzniku majetkových sporů mezi dědici. A proč sepsat svou závěť u notáře? Protože pak máte jistotu, že s ní bude nakládáno tak, jak jste si jako pořizovatel představoval a vaše pozůstalost bude opravdu projednaná podle vaší vůle. Originál závěti zůstane v notářské kanceláři a údaje o sepsání vložíme do elektronické Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí bude závěť automaticky předaná notáři pověřenému projednáním pozůstalosti. Nehrozí tak situace, že se na závěť zapomene, nebo že bude dokonce úmyslně zničena.

Vydědění pouze ze zákonných důvodů

Vaši potomci jsou ze zákona takzvanými nepominutelnými dědici. Jestli si nepřejete, aby potomek váš majetek zdědil, je třeba sepsat listinu o vydědění. Zpravidla ale musí být naplněné zákonem stanovené důvody pro vydědění. Listina o vydědění je formálně i obsahově náročný dokument, se kterým vám rádi pomůžeme v naší notářské kanceláři.

Povolání správce pozůstalosti a vykonavatele závěti

Zejména pro podnikatele se hodí povolání správce pozůstalosti. Tento správce bude obstarávat všechny záležitosti spojené s děděným majetkem do doby, než dojte k vyřízení dědictví.

Povolání vykonavatele závěti pak umožňuje určit konkrétní osobu, která bude dohlížet na náležité plnění závěti a hájit její platnost. Může také dávat pokyny správci pozůstalosti a ten se těmito pokyny musí řídit. Zůstavitel vykonavateli stanoví jeho povinnosti a může i určit, jakým způsobem bude vykonavatel odměňován.


Domluvte si schůzku  hned teď!

Postaráme se o kompletní notářský servis pro případ smrti.

Těšíme se na vás v naší pardubické kanceláři.

+420 601 366 890

jlat.notar@enkcr.cz