Převody majetku a nemovitostí

Chystáte prodej, nákup či darování nemovitosti a jiného majetku?

Převody nemovitostí i movitých věcí jsou tradiční náplní notářské práce. A právě proto jsme specialisté na právní vztahy v tomto odvětví. Díky dlouholetým zkušenostem jsme získali vynikající odbornou úroveň pro sepsání kupní, darovací i směnné smlouvy.

Nejčastější notářské služby pro převod nemovitosti:

  • kupní smlouvy včetně případné úschovy kupní ceny,
  • darovací smlouvy,
  • zástavní smlouvy
  • zřízení „věcných břemen“
  • vše včetně kompletního servisu (vyhotovení návrhu na zápis práv do katastru nemovitostí i jeho podání, případně zastoupení v řízení)

Proč svěřit sepsání kupní smlouvy notářské kanceláři?

Pro prodej či nákup vašeho majetku a nemovitosti připravíme kompletní smluvní dokumentaci s veškerými právními náležitostmi. Notář je vždy nestranný a nezávislý a postará se o to, aby žádný z účastníků převodu neutrpěl újmu. Poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání, a pomáhá tak předcházet případným budoucím sporům.

Kupní i darovací smlouvy musí mít u nemovitých věcí vždy písemnou podobu. Zatímco kupní smlouva převádí vlastnické právo z jedné osoby na druhou za smluvenou cenu, darovací smlouva vlastnické právo převádí bezplatně. Kupní smlouvy nejčastěji řeší prodej a nákup bytů, domů a pozemků.

Každá smlouva ve formě notářského zápisu je veřejnou listinou a jako taková má vyšší důkazní sílu a podrobuje se méně náročnému přezkumu při vkladu do katastru nemovitosti. K vaší smlouvě připravíme veškeré související listiny a v případě nemovitostí i návrh na vklad do katastru. Také vás můžeme zastoupit při vkladovém řízení.

Notářská úschova peněz

Častou součástí převodu nemovitostí kupní smlouvou bývá notářská úschova peněz. V takovém případě kupující předá kupní cenu notáři, který ji vyplatí prodávajícímu až po naplnění určitých skutečností. Třeba až po zapsání kupujícího do katastru nemovitostí. Zjistěte více o notářských úschovách.

Zřízení věcného břemene

Součástí převodu nemovitostí může být i zřízení věcného břemene, kdy se vlastník nemovitosti zavazuje, že určité osobě umožní užívání své nemovitosti. Jedná se například o záruku doživotního bydlení v dané nemovitosti. Věcná břemena se vždy vážou k nemovitosti, dokonce i při změně vlastníka, a vznikají vkladem do katastru nemovitostí. Rádi vám poradíme s jejich zřízením a vyřešíme veškeré formality.


Domluvte si schůzku  hned teď!

Postaráme se o kompletní notářský servis pro převod nemovitého či movitého majetku.

Těšíme se na vás v naší pardubické kanceláři.

+420 601 366 890

jlat.notar@enkcr.cz