SLUŽBY

Notářská kancelář JUDr. Josefa Láta vám nabízí:

Zajistíme vám notářské služby všeho druhu. V naší notářské kanceláři sepisujeme veřejné listiny o právních jednáních, osvědčujeme právně významné skutečnosti a prohlášení a přijímáme listiny i peníze do notářské úschovy.

Nabízíme i další služby podle § 3 notářského řádu. Mimo jiné i komplexní právní servis, který spočívá třeba ve vypracování návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí nebo v provádění přímých zásahů do obchodního rejstříku včetně vyhotovení všech potřebných přílohových listin. Jako kontaktní místo Czech POINT v Pardubicích také poskytujeme výpisy z informačních systémů veřejné správy a veřejných registrů.

Obchodní společnosti
 

Zakládání obchodních společností s možností přímého zápisu do obchodního rejstříku, změny stanov a mnohé další.

Závěti a pořízení pro případ smrti

Veškeré dokumenty pro případ smrti. Nejčastěji jde o závěť, dále pak možnost vydědění a další pořízení pro případ smrti.

Převody majetku a nemovitostí
 

Profesionální kupní, darovací a zástavní smlouvy. Případné zřízení věcných břemen. Všechno včetně kompletního servisu.

Výstupy z informačních systémů veřejné správy

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, výpisy z rejstříku trestů a dalších systémů veřejné správy.

Notářské úschovy

Notářská úschova peněz i listin. Účinná ochrana pro všechny účastníky kupní či jiné smlouvy.

Majetkové smlouvy manželů

Vyloučení majetku ze společného jmění manželů, předmanželské smlouvy, vypořádání majetku pro případ rozvodu.

Ověření

Notářské ověření podpisu včetně ověření pro zahraničí. Dále ověření opisu listiny a konverze dokumentů.